θεραπεία δερματικών αγγειακών βλαβών

Συχνά οι ασθενείς επιζητούν θεραπεία δερματικών αγγειακών βλαβών για ιατρικούς αλλά και αισθητικούς λόγους. Η πρόοδος στη χρήση του λέιζερ και σε άλλες πηγές φωτός επιτρέπουν σε ιατρούς την αποτελεσματική θεραπεία αγγειακών βλαβών που παλιότερα δεν αντιμετωπίζονταν.

Οι θεραπείες με λέιζερ είναι πλέον μια διαδικασία ρουτίνας για την απομάκρυνση πολλών τύπων αγγειακών βλαβών, συμπεριλαμβανομένων των αιμαγγειωμάτων, τις αγγειακές δυσμορφίες όπως καφέ λεκέδες, τις ευρυαγγείες, τα αγγειώματα και τις φλεβικές λίμνες.

Ο απώτερος στόχος της θεραπείας με λέιζερ είναι να προκαλέσει βλάβη του τοιχώματος του αγγείου μέσω της καταστροφής της αιμογλοβίνης με παράλληλη ελαχιστοποίηση της βλάβης σε παρακείμενες δομές. Η καταστροφή του αγγείου επιτυγχάνεται μέσω φωτομηχανικών ή φωτοθερμικών μέσων.

Όταν χρησιμοποιείται βραχύς παλμός ή διαρκείς παλμός, επιτυγχάνεται φωτομηχανική βλάβη. Αυτό προκαλεί ενδοαγγειακή σπηλαίωση, ρήξη του τοιχώματος του αγγείου και αιμορραγία. Με τη χρήση μακρύ παλμού ή διακεκομμένου παλμού, επιτυγχάνεται φωτοθερμική βλάβη, προκαλώντας σταδιακή θέρμανση του αγγείου, ενδοαγγειακή πήξη και τη συστολή του κολλαγόνου.

Ποικιλία τεχνολογιών χρησιμοποιούνται για τη στόχευση των προσβεβλημένων αιμοφόρων αγγείων κάτω από το δέρμα, αφήνοντας λείο, καθαρό δέρμα και ανανεωμένη την αυτοπεποίθηση του ασθενή.
Οι θεραπείες είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές και παρέχουν αξιόπιστα, μακροχρόνια αποτελέσματα.